Ondersteuning

Als u bij het sociaal team komt voor hulp of ondersteuning, kijken we altijd eerst wat u zelf kunt en wat er nodig is, zodat u zichzelf weer kunt redden. Soms lukt dat met hulp van mensen uit uw omgeving zoals familie. Lukt dat u niet zelf of met hulp van anderen, dan kan het sociaal team u verder helpen. Als er meer ondersteuning nodig is, dan zorgen we dat die er komt. Geen standaardpakketten, maar maatwerk, omdat iedereen en iedere situatie weer anders is.

Onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging

Soms is het lastig om zelf te bedenken wat u nodig hebt. U weet misschien niet precies waarmee u geholpen bent. Of u bent het ergens niet mee eens. Dan is het fijn als er iemand is die u kan helpen uw vraag duidelijk te krijgen, keuzes te maken en samen met u te bedenken welke ondersteuning u nodig hebt. Deze hulp heet cliëntvertegenwoordiging. Wilt u hier graag gebruik van maken? Geef dat dan aan bij het sociaal team. Het sociaal team regelt dan dat u in contact komt met een cliëntvertegenwoordiger. Deze hulp is gratis!

Meer informatie

050 - 57 13 999. Vragen naar Harm Janssen. Van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Zelf uw aanbieder kiezen

In de gemeenten is een groot aantal bekende en vertrouwde organisaties die u zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het sociaal team heeft een overzicht met de aanbieders.

Hier kunt u het overzicht downloaden van de zorgaanbieders waarmee de gemeenten HSSM een overeenkomst hebben afgesloten. Dit overzicht wordt regelmatig actueel gemaakt. Zorgaanbieders kunnen op elk moment een overeenkomst aangaan met de gemeenten.

Nieuwe indicatie nodig?

Als u een nieuwe indicatie of een herindicatie nodig hebt, kunt u zich melden bij het sociaal team in uw buurt. Een medewerker helpt u dan verder. 

De eigen bijdrage

Voor de meeste vormen van maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK int de eigen bijdrage.

Vragen en ondersteuning via Sociale Teams

Heeft u vragen, ondersteuning of zorg nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij het Sociaal Team in de wijk waar u woont. Als u schriftelijk of per mail een vraag wilt stellen of een verzoek om ondersteuning wilt doen, kunt u het meldingsformulier hieronder gebruiken.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.