Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Landelijk is er een aanbod van vertrouwenspersonen die ouders en jeugdigen kunnen ondersteunen bij vragen rond de jeugdhulp. Dat wordt georganiseerd door het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening. Het vertrouwenswerk in de provincie Groningen wordt  in opdracht van het AKJ uitgevoerd door Zorgbelang Groningen.

Waarvoor is een vertrouwenspersoon

Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de ouder de oplossing te vinden.

Rol van een vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliƫnten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken wij uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En van uitleg over rechten en plichten tot bemiddeling bij contactherstel. De vertrouwenspersoon helpt met het schrijven van brieven en e-mails, gaat mee naar klachtgesprekken en legt uit wat de rechten en plichten zijn.

Privacy

Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

Onafhankelijk

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Telefoonnummer Vertrouwenspersoon 088 555 1000

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.