Uitkomsten clientervaringsonderzoek Wmo bekend

De uitkomsten van het jaarlijkse cliƫntervaringsonderzoek Wmo zijn bekend. Deze informatie is te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl. Ook kunt u de factsheets van Cmo Stamm downloaden: www.clientervaringsonderzoek-wmo.nl

Het verhaal achter de cijfers willen we ook graag horen. Dit geeft ons een nog beter beeld van wat goed gaat en wat nog beter kan. Daarom organiseren we in juli samen met Zorgbelang Groningen een aantal verdiepende gesprekken. Al deze informatie gaan we gebruiken om een plan van aanpak op te stellen om onze dienstverlening te verbeteren. We verwachten dat deze in het najaar klaar is. Hierover zullen we u dan ook informeren.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.