Samenwerking tussen huisartsen en sociale teams Hoogezand-Sappemeer bezegeld

‘Een belangrijke stap voor onze patiënten en inwoners’, zo betitelen voorzitter Gea Jager van de Huisartsengroep Hoogezand-Sappemeer en wethouder Peter Verschuren de samenwerkingsovereenkomst tussen de huisartsen en de sociale teams in de gemeente die op 10 januari gesloten is.

Samenwerking tussen huisartsen en sociale teams is een ingewikkeld proces dat in veel gemeenten moeizaam tot stand komt. In Hoogezand-Sappemeer hebben de huisartsen speciaal hiervoor iemand in de arm genomen die samen met de gemeente en de sociale teams voor een serie heldere werkafspraken heeft gezorgd. ‘Huisartsen en sociale teams hebben elkaar heel veel te bieden, maar daarvoor zijn wel goede afspraken nodig rond bijvoorbeeld de privacybescherming en de manier van doorverwijzen. Die afspraken hebben we nu vastgelegd en daar ben ik heel blij mee’, aldus wethouder Verschuren.

De overeenkomst is ondertekend in de Vredekerk, in aanwezigheid van veel huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken en leden van  de sociale teams. ‘In de gesprekken bleek dat de samenwerking in de praktijk al steeds beter vorm krijgt’, concludeert Verschuren. ‘En de komende tijd gaan we dit verder uitbouwen. De aanwezigen van de artsenpraktijken en sociale teams hebben daarvoor veel bruikbare suggesties gedaan waarmee we aan de slag gaan.’

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.