Nieuwsbrief Mantelzorg februari 2017

Wat er in deze nieuwsbrief onder andere aan bod komt:

  • Sportieve fundag voor jonge mantelzorgers op 28 april
  • Alzheimer CafĂ©
  • Vergoedingen en regels hulpmiddelen WMO 2017
  • Koffie-uurtje voor mantelzorgers
  • Assertiviteitstraining
  • Tips van mantelzorgers voor mantelzorgers

Klik hier voor de nieuwsbrief:

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.