Nieuwe website Kansen voor alle Kinderen

Voortaan biedt de website www.kansenvoorallekinderen.nl een overzicht van voorzieningen voor arme kinderen zodat ze kunnen deelnemen aan muziekles, andere culturele activiteiten en sport.

Op het platform leest u ook hoe u hulp kunt krijgen bij bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een fiets, vakantie of het vieren van de verjaardag.

De site kansenvoorallekinderen.nl is bedoeld voor alle kinderen in Nederland uit gezinnen die het financieel krap hebben.

De website is een initiatief van Leergeld Nederland, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.