Maak je omgeving gezonder met behulp van een beetje subsidie

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een budget (GIDS) gekregen van het Rijk om te stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen in een gezonde leefomgeving met een gezonde leefstijl.

Heeft u ideeën om dit te stimuleren? Grijp dan nú uw kans! Via een eenmalige subsidie kunt u uw idee in praktijk brengen. Misschien denkt u dan aan meer bewegen, gezonder  eten of het verbeteren van de onderlinge contacten in uw buurt. En wilt u daarvoor een wandelgroep beginnen, of een buurttuin, een kookclub, toernooi of iets heel anders organiseren.

Subsidie aanvragen
Heeft u een initiatief dat zich richt op het bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl? U kunt dan eenmalig een subsidie aanvragen van maximaal vijfduizend euro. Kijk in de bijlage of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. In onderstaande samenvatting kunt u lezen waarom de gemeenten HSSM gezondheid van inwoners zo van belang vinden.

Aanvraagformulier Gezondheidssubsidie.doc

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met
Menterwolde, Hanneke Eisses, h.eisses@menterwolde.nl, 0598 658888
Hoogezand-Sappemeer, Karolien Demydczuk, k.demydczuk@hoogezand-sappemeer.nl, 0598-373737
Slochteren, Jeltje Terlouw, jterlouw@slochteren.nl, 0598 42 55 55

Samenvatting GIDS

Gezond In De Stad… is de naam van het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het sluit aan bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden in 2016 het GIDS-uitvoeringsplan vast. Dit plan vult het bestaande beleid voor Wmo en gezondheid in de drie gemeenten aan.  Doel van het plan is om met verschillende interventies en instrumenten kinderen en volwassenen in een armoedesituatie te ondersteunen in het bevorderen van hun gezondheid en het wegnemen of voorkomen van een gezondheidsachterstand.  Dit kan op allerlei manieren: het verbeteren van de leefomgeving, het stimuleren van een gezonde leefstijl, het stimuleren van meedoen aan maatschappelijke activiteiten enzovoorts. In het plan ligt de nadruk op:

  • Beweegaanpak voor kinderen;
  • Het stimuleren en verbeteren van de weerbaarheid van een kwetsbare groep kinderen en volwassenen;
  • Het stimuleren van inwonersinitiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefomgeving, het stimuleren van gezond leven en het actief meedoen in de samenleving.

Met subsidies worden bovenstaande thema’s mogelijk gemaakt.

Zie voor meer informatie: www.gezondin.nu

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.