Hoogezand-Sappemeer wordt eerste ‘dementievriendelijke gemeente’ van Groningen

Een dementievriendelijke gemeente worden? Daar moeten we samen als gemeenschap aan werken! Daarom vindt er op woensdag 2 november in wijkcentrum de Kern in Hoogezand de ondertekening van de intentieverklaring ‘dementievriendelijke gemeente’ plaats. De gemeente Hoogezand-Sappemeer nodigt alle (vrijwilligers-) organisaties in Hoogezand-Sappemeer van harte uit om de intentieverklaring te ondertekenen en samen te werken.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer werkt al enige tijd samen met Alzheimer Nederland (afdeling Groningen) en het POSO om de gemeente dementievriendelijk te maken. Een dementievriendelijke gemeenschap zorgt ervoor dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Aan de samenleving meedoen is daarbij belangrijk. Dit wordt voor mensen met dementie steeds lastiger, naarmate de progressieve hersenziekte vordert.

In de gemeente zijn nu ongeveer 600 inwoners met dementie. 1 op 8 inwoners heeft in de eigen omgeving te maken met iemand met dementie. De prognose is dat in 2040 het aantal inwoners met dementie is verdubbeld. Mensen met dementie krijgen in eerste instantie vooral zorg van de mantelzorger, veelal partners, kinderen of andere familieleden. Deze mantelzorgers hebben het vaak erg zwaar. Daarom is het zo belangrijk om samen als gemeenschap te zorgen voor een ‘dementievriendelijke gemeente'.

Ondertekenen van de intentieverklaring

Een dementievriendelijke gemeente voldoet aan de volgende drie criteria: participeren in het dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en begeleiding op maat mogelijk maken. Samenwerken met meerdere (vrijwilligers-)organisaties is dus van belang om een dementievriendelijke gemeente te zijn. Samen met Alzheimer Nederland en het POSO gaan wij de intentieverklaring ondertekenen. Ondertekent uw (vrijwilligers-)organisatie ook? Dan bent u van harte uitgenodigd.

Datum: woensdag 2 november 2016

Tijd: 10.00–12.00 uur

Locatie: Stichting Wijkcentrum De Kern, Rembrandtlaan 72a 9601 XD Hoogezand

Na de ondertekening overhandigt Alzheimer Nederland het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hiermee zijn wij de eerste dementievriendelijke gemeente in de provincie Groningen.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.