Gemeenten HSSM stimuleren samenwerking zorgaanbieders

Op 25 januari was er een bijeenkomst voor zorgaanbieders in Het Kielzog in Hoogezand- Sappemeer. Er waren bijna 80 van de 106 gecontracteerde aanbieders aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was het bevorderen van de samenwerking tussen de zorgaanbieders. Door een goede samenwerking kunnen de aanbieders de inwoners nog beter helpen bij hun hulpvraag. De bijeenkomst was vernieuwend en uniek omdat de aanbieders zelf volledig de ruimte hebben gekregen om workshops naar eigen inzicht vorm te geven. De gemeenten deden een stap terug, zij hadden geen invloed op de inhoud van deze workshops.

De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen de zorgaanbieders belangrijk is voor de inwoners. In 2016 zijn de drie gemeenten daarom gestart met de pilot ‘Maatwerk!’, ook wel bekend als trajectfinanciering. De gemeenten willen ervoor zorgen dat de inwoner nog beter geholpen wordt bij zijn of haar échte hulpvraag, maar ook dat zorgaanbieders meer maatwerk kunnen leveren en waar nodig sneller samenwerken. Om dit traject te laten slagen, is een goede samenwerking van de zorgaanbieders van cruciaal belang. Bijeenkomsten met zorgaanbieders dragen hier aan bij.

In 2016 werd ook een bijeenkomst voor zorgaanbieders georganiseerd door de drie gemeenten. De aanbieders wilden graag een inhoudelijk vervolg. Hoe kunnen we nog meer gebruik maken van elkaar om de zorg voor de inwoners zo goed mogelijk te organiseren? Dat heeft geresulteerd in de bijeenkomst van afgelopen woensdag. De volledige regie is neergelegd bij de aanbieders, de gemeenten hebben alleen gefaciliteerd. Er werden tijdens deze dag nieuwe verbindingen gelegd, waardoor aanbieders elkaar nog beter vinden en kunnen samenwerken. Ieders kwaliteit kan daardoor ten goede komen van de inwoners. Een veel gehoorde kreet vanuit de aanbieders was ‘We willen heel graag, nu moeten we het echt gaan doen!’.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.