16 mei thema-avond mantelzorgers over gedragsverandering na niet-aangeboren hersenletsel

Op dinsdagavond 16 mei 2017 organiseert het Steunpunt Mantelzorg Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde een gratis thema-avond voor mantelzorgers over gedragsveranderingen van een naaste na niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wim Stadman, secretaris van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl (regio Groningen-Drenthe), geeft een lezing over bovengenoemd onderwerp. Vanuit de patiëntenvereniging begeleidt Wim een lotgenotengroep in Groningen.

Niet aangeboren hersenletsel brengt vaak verandering in gedrag met zich mee. Dat kan zich uiten in boosheid, ongeremd of passief gedrag, emoties en/of achterdocht. Dit heeft gevolgen voor mensen uit de naaste omgeving, de mantelzorgers. Met korte films wordt op deze avond gesproken over de problemen die daarbij kunnen ontstaan, de belasting voor de mantelzorger(s) en de ondersteuningsmogelijkheden.

Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving dan bent u van harte welkom! Er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Datum:            16 mei 2017

Tijd:                 19.00- 21.30 uur

Locatie:           Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, 9601 KE Hoogezand

Toegang:        Gratis

Aanmelden:    Kwartier Zorg & Welzijn: 0598-364900. Per e-mail:  steunpuntmantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl 

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.